Språk

Trygghet

Kompetanse og etikk

Norsk Eiendomsmegling har de eneste lokale meglerne med både autorisasjon fra Finanstilsynet og spansk meglerutdannelse (AICAT). Våre medlemskap i anerkjente profesjonsforbund underlegger vi oss strenge etiske krav.

Sikkerhet for pengene dine

Som eneste aktør på Gran Canaria tilbyr vi trygg pengetransaksjon via norsk advokats klientkonto og oppgjør på forsikret klientkonto hos kontrollorganet Notarius Publicus

Vi gjør ting annerledes

Vår organisasjon er delt opp med kjøpers og selgers megler. Hos oss har ikke kjøpers megler relasjon til selger; dermed unngås kjente interessekonflikter og du får alltid en dyktig megler på din side, som sikrer dine interesser.