Språk

Trygghet

Kompetanse og etikk

Norsk Eiendomsmegling har de eneste lokale meglerne med både norsk og spansk meglerutdannelse og medlemskap i eiendomsmeglerforbund. Med våre frivillige medlemskap i anerkjente profesjonsforbund underlegger vi oss strenge etiske krav som trygger din bolighandel.

Sikkerhet for pengene dine

Som eneste aktør trygger vi pengetransaksjoner til forsikret klientkonto hos kontrollorganet Notarius Publicus. Slik får ingen tilgang til pengene dine og er sikret frem til handelen kommer i stand.   

Vi gjør ting annerledes

Vår organisasjon er delt opp med kjøpers og selgers megler. Så hos oss har ikke kjøpers megler relasjon til selger; dermed unngås kjente interessekonflikter og du får alltid en dyktig norsk megler på din side, som sikrer dine interesser.