Språk

Bruk utdannet megler

Det lønner seg å velge riktig megler

Bolig er den største investeringen i livet. Derfor er det ikke rart at mange velger sin megler med omhu. Les også om vår populære boligkjøperpakke som inkluderer all nødvendig praktisk og juridisk bistand samt gjennomføring av kjøpet fra Norge. Vår erfaring er din trygghet.

Våre etiske krav og retningslinjer:

Krav til håndtering av klientmidler Kjøper og selger skal få tilbud om oppgjør via sikret klientkonto
Krav til utdannelse Daglig leder/ansvarlig megler skal ha relevant utdannelse
Krav til vandel Daglig leder/ansvarlig megler skal ha god vandel
Krav til kontroll og videreformidling av relevant informasjon Eiendomsinformasjon skal ikke tilbakeholdes
Krav til annonsering Boliger skal markedsføres så riktig som mulig
Krav til oppgjør, sletting av heftelser, tinglysning og betaling av skatter Kunder skal få tilbud om kvalitetssikring fra oppgjørsspesialister
Krav til innhenting av eiendomsinformasjon Tilgjengelig relevant informasjon skal foreligge før handelen kommer i stand
Krav til skriftlige avtaler Kjøpsavtaler skal være jurdisk forankret, på norsk og spansk
Krav om personvern  Megler skal overholde taushetsplikt iht gjeldende lovverk