Språk

Bruk autorisert megler

Det lønner seg å velge riktig megler

Bolig er den største investeringen i livet. Derfor er det ikke rart at mange velger sin megler med omhu. Les også om vår populære boligkjøperpakke som inkluderer all nødvendig praktisk og juridisk bistand samt gjennomføring av kjøpet fra Norge. Vår erfaring er din trygghet. 
 

Boligkjøp Uten autorisert megler Med autorisert megler
Krav til håndtering av klientmidler Ingen Kjøper og selger får oppgjør via sikret klientkonto
Krav til utdannelse Ingen Krav til utdannelse
Krav til politiattest Ingen Krav til politiattest og god vandel
Krav til kontroll og videreformidling av relevant informasjon Ingen Krav til etikk sikrer at informasjon ikke tilbakeholdes
Krav til annonsering og korrekte priser Ingen Krav til opplysningsplikt sikrer riktig markedsføring
Krav til oppgjør, sletting av heftelser, tinglysning og innbetaling av skatter Ingen Våre bolighandler håndteres av oppgjørsspesialister
Innhenting av eiendomsinformasjon Ingen Krav til relevant informasjon
Skriftlige avtaler med kjøper og selger Ingen Skriftlige transparente kjøpsavtaler
Krav til taushetsplikt Ingen Taushetsplikt